SK EN

Často kladené otázky

 • Hlavný obrázok
 • Všeobecné informácie

 • Otázka: Na čo slúži tento portál?

  Odpoveď: Tento portál je súčasťou projektu „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku“. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie Národného podnikateľského centra (NPC), ako rozhrania medzi súkromnou/podnikateľskou sférou, výskumno-vývojovou (VaV) a akademickou sférou, ktoré bude napĺňať potreby podnikateľov z hľadiska zvýšenia ich konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti a na strane druhej umožňovať uplatnenie poznatkov VaV na trhu prostredníctvom podnikateľského sektora ako aj v spoločenskej praxi.

  Otázka: Čo znamená skratka NPC?

  Odpoveď: NPC je Národné podnikateľské centrum.

  Otázka: Čo znamená skratka CVTI SR?

  Odpoveď: CVTI je skratkou pre organizáciu: Centrum vedecko-technických informácií SR.

  Otázka: Čo znamená skratka SBA?

  Odpoveď: SBA je skratkou pre organizáciu Slovak Business Agency.

  Otázka: Čo ponúka portál?

  Odpoveď: Portál zabezpečuje vytvorenie vzťahov a možnej spolupráce medzi registrovanými subjektami navzájom a zároveň s vedeckou a výskumnou sférou. Cieľom je zabezpečiť pre registrované subjekty partnerov na spoluprácu v daných oblastiach, podporu výskumu a vývoja, podporu rastu podnikania a implementáciu nových poznatkov a vedomostí do praxe.

  Otázka: Ako sa môžem zaregistrovať?

  Odpoveď: Pokiaľ nie ste registrovaným užívateľom, vyplňte registračný formulár, ktorý nájdete v časti „Prihlásenie“

  Otázka: Aké výhody vyplývajú pre registrovaný subjekt?

  Odpoveď: Okrem poskytovaných služieb organizáciami CVTI SR a SBA je registrovaným subjektom umožnené nadviazať spoluprácu v oblastiach výskumu a vývoja a vyhľadávať možné partnerské subjekty. V rámci spolupráce je možné dosiahnuť podporu rastu podnikania, zabezpečiť ponuku svojich služieb iným subjektom, vyhľadávať subjekty, ktoré by mohli poskytnúť svoje služby na základe Vašich požiadaviek.

  Otázka: Ako si môžem zmeniť heslo?

  Odpoveď: Zmena hesla je dostupná v profile používateľa

  Otázka: Čo robiť v prípade, že zabudnem heslo?

  Odpoveď: V prípade zabudnutia hesla je potrebné požiadať o vygenerovanie nového hesla

 • Organizácie

 • Otázka: Ako si môžem zobraziť profil organizácie?

  Odpoveď: V časti „Moji partneri“ vyhľadajte pomocou dostupných filtračných kritérií požadovanú organizáciu a kliknutím na jej názov si zobrazte podrobné informácie o Vami hľadanej organizácii.

  Otázka: Ako môžem požiadať o zastupovanie organizácie?

  Odpoveď: Podrobnejšie informácie o aktivácii zastupovania získate po registrácii na portál NPC.

  Otázka: Čo je väzba medzi zástupcom a organizáciou?

  Odpoveď: Väzba medzi zástupcom a organizáciou umožňuje zástupcovi využívať služby portálu NPC v mene zastupovanej organizácie

 • Ponuky a Dopyty

 • Otázka: Ako môžem zadať ponuku, alebo dopyt?

  Odpoveď: V časti „Ponuky a Dopyty“ potvrďte voľbu „Pridať“.

  Otázka: Čo je „Ponuka“?

  Odpoveď: Ponukou sa rozumejú služby registrovaného subjektu pre ostatných registrovaných používateľov.

  Otázka: Čo je „Dopyt“?

  Odpoveď: Dopytom sa rozumejú služby poskytované ostatnými registrovanými subjektami subjektu, ktorý o takúto službu prejavil záujem.

 • Vyhľadávanie

 • Otázka: Čo je automatické vyhľadávanie potenciálnych partnerov?

  Odpoveď: Automatické vyhľadávanie pravidelne v stanovenom intervale porovnáva profily podnikateľských subjektov a profily vedecko-výskumných inštitúcií. Portál NPC automaticky navrhne partnerstvá subjektom s podobnými profilmi.

  Otázka: Na základe akých údajov sú vyhľadávaní potenciálni partneri?

  Odpoveď: Potenciálni partneri sú vyhľadávaní na základe NACE kódov, kľúčových slov a na základe popisu činnosti. Tieto údaje tvoria profil subjektu.

 • Služby

 • Otázka: Ako si môžem objednať ponúkané služby?

  Odpoveď: Registrovaný používateľ si môže službu objednať prostredníctvom registračného formulára, ktorý je dostupný v časti „Moje služby“.