TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019

TTSZ 2019
 

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva pracovníkov v oblasti transferu technológií, pracovníkov manažmentu vedy a výskumu, vedeckovýskumných pracovníkov vysokých škôl/SAV/rezortných výskumných ústavov, podnikateľov, záujemcov o podnikanie, študentov a širokú verejnosť na 9. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019, ktoré sa uskutoční 22. - 24. 10. 2019 v Bratislave.
 

HARMONOGRAM PODUJATIA

22. október 2019, 13: 00 – 16:00: Panel SIEA „Inovujme Slovensko“, CVTI SR

23. október 2019, 9:00 – 17:00: Konferencia s medzinárodnou účasťou „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019 – Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení", CVTI SR

24. október 2019 - program na pozvánky:
9:00 – 11:00 Zasadnutie orgánov združenia Národné centrum transferu technológií SR, CVTI SR

9:00 – 19:00  "Veda pre prax" (v rámci spolupráce so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu - SARIO, sa vybraní zástupcovia z univerzít a SAV zúčastnia podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019, kde v rámci B2B rokovaní ponúknu firmám svoje kompetencie, vstup na pozvánky pre vybraných účastníkov), hotel Bratislava

 

Účasť na podujatí je bezplatná, je však potrebné sa vopred zaregistrovať. (CVTI SR si v prípade naplnenia priestorových kapacít vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu.)

 

POZVÁNKA S PROGRAMOM

 

REGISTRÁCIA

 

OBSAHOVÍ PARTNERI PODUJATIA:

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova; Slovenská technická univerzita v Bratislave; Scheidt&Bachmann Slovensko s.r.o.; ZľavaDňa s.r.o.

PARTNERI PODUJATIA:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO); Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) - inovujme.sk; Univerzitný technologický inkubátor STU (InQb); VIP4SME