Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Centrum transferu technológií pri CVTI SR v rámci Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT) verejným a štátnym vedeckovýskumným inštitúciám poskytuje expertné podporné služby, ktoré svojim rozsahom pokrývajú celý komplexný proces transferu technológií (TT).

Poskytovaná podpora v procese TT - ochrana a komercializácia duševného vlastníctva:

  • služby v procese zabezpečenia ochrany duševného vlastníctva
  • služby v procese komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva
  • hradenie správnych a udržiavacích poplatkov za získanie a udržiavanie priemyselnoprávnej ochrany predmetov duševného vlastníctva, najmä patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, šľachtiteľských osvedčení a pod.


Pripravili sme prehľadnú správu poskytnutej podpory v procese transferu technológií v rámci NSPTT za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2018, ktorú si môžete pozrieť TU.

V rámci portálu NPTT všetky doteraz zverejnené správy za predchádzajúce obdobia nájdete TU.